lejekontrakt

Jeg har altid været fan af at investere mine penge i aktiver, og derfor har jeg også en lejlighed udover min bopæl, som jeg udlejer. Jeg ser ejendomme som en af de bedste investeringer, da du over en årrække får et rigtig stort afkast, men det har også sine ulemper at investere i ting, som sideløbende skal administreres.
Det er en 3 værelseslejlighed på Nørrebro, så det er relativt nemt at få den udlejet, eftersom mange er villige til at gå gennem ild og vand for at få underskrevet en lejekontrakt i København. Selvom jeg vurderer mine lejere nøje, så er jeg op til flere gange stødt på dårlige betalere, og været nødsaget til at ophæve lejekontrakten.

ophævelse-af-en-lejekontrakt

Ophævelse af lejemål ved manglende betaling

Senest har jeg haft en lejer, hvor ophævelse af lejemål ved manglede betaling, desværre blev en realitet. Manglende betaling er et brud på lejekontrakten, og i tilfælde af at en lejer ikke betaler husleje, a conto-varmebidrag, antennebidrag eller andre betalingsforpligtelser rettidigt, kan du som udlejer ophæve aftalen.
Hvis betalingsfristen overskrides, kan du ikke ophæve lejemålet med det samme, da der er en række formelle krav, som der skal overholdes. Her er bl.a. tale om rykkerbreve ved manglende betaling, og det er her, at det bliver juridisk kompliceret.

Et lejemål kan selvfølgelig også ophæves, hvis din lejer misligholder eller ikke overholder god skik og orden ved bopælen. Som udlejer sætter du standarden for god skik og orden, hvilket betyder at det er din lejers ansvar at overholde de retningslinjer, og det gælder både for dem selv samt gæster. Et eksempel på misligholdelse kunne være at vedkommende driver erhverv fra lejemålet, selvom det kun må bruges til beboelse.

Hjælp til at ophæve lejekontrakten

Uden en juridisk baggrund har jeg ikke selv mulighed for at vurdere, hvornår jeg kunne ophæve lejekontrakten, og derfor søgte jeg hjælp online. Der findes mange gode muligheder for at få hjælp fra både advokater og jurister online, og her faldt jeg bl.a. over Glitnr.com, der er en platform for juridisk rådgivning online. De har et system, hvor det er muligt at oprette en sag eller opgave, som jurister så kan byde ind på. De har altid en fast lave timepris, så uanset hvilken jurist du vælger til opgaven, så er det samme pris. Efterfølgende foregår hele sagsbehandlingen så online, og du modtager også eventuelle dokumenter via. deres system. Udover lejeret så kan du også finde hjælp til andre sager uanset juridisk omfang, da de har mange forskellige specialister. Deres ydelse kan også bruges af både private og virksomheder.

Sådan endte sagen

Jeg fik selvfølgelig ophævet lejemålet grundet den manglende betaling, men det var ikke et kønt syn, da lejer skulle flytte ud. Der blev lavet en kæmpe scene, og jeg kan også se, at der er blevet lavet mindre ”hærværk” i lejligheden, men jeg magter simpelthen ikke at lave en sag ud af det. Jeg tænker pengene er bedre givet ud ved blot at få repareret de enkelte ting og komme videre.