Har du behov for en nem og transportabel energikilde – til privat brug – eller til erhverv, så er flaskegas noget for dig. Flaskegas er den populære betegnelse for en blanding af kulbrinterne propan og butan, der under tryk opbevares i flasker som en klar væske. Internationalt anvendes betegnelsen liquefied petroleum gasellerLPG. Gasflaskerne er lavet af metal eller et plastlignende materiale. Plastflaskerne er klart de letteste at håndtere, og de bruges i reglen til privatbrug. Flaskerne er modstandsdygtige overfor højt indre tryk. Når du bruger dem overgår væsken til gasform, da den ikke længere er under tryk. Når gassen lukkes fri og går fra flydende form til dampform, udvider den sig 250 gange. Dvs. at 1 liter flydende gas bliver til 250 liter dampformig gas. Gassen bruges både privat i hjemmet, til madlavning f.eks. og i fritiden i sommerhuset eller på båden. Mange erhvervsmæssige opgaver løses nemmest ved brug af flaskegas.

Gasflasker og miljøet

Flaskegas/LPG er en sikker, fleksibel og miljømæssig forsvarlig energikilde. Det er et af de reneste fossile brændstoffer, udleder ingen miljøgifte som fx bly og tungmetaller og ved fuldstændig forbrænding afgives kun vand og CO2. Dermed forurener gas hverken jord eller grundvand og har minimal indvirkning på miljøet. LPG er et naturligt biprodukt, som udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas. Gassen udvindes af den råolie, der kommer op fra olieboringer. Råolien, som bliver dannet ved kemiske og geologiske processer i jorden gennem millioner af år, bliver udnyttet 100% ved raffinering. I Danmark kommer størstedelen af al LPG fra råolieproduktion i Nordsøen. 

Hvad er gaslugt?

Flaskegas er lugtfri, derfor tilsættes et duftstof der gør det muligt at lugte meget små mængder af gas. Duftstoffet tilsættes for din sikkerheds skyld. Skulle du blive udsat for at kunne lugte gas, vil koncentrationen næppe være så høj, at det udgør nogen form for sikkerhedsrisiko. – I det hele taget er der få, enkle sikkerhedsråd til dig, der benytter dig af eller i fremtiden ønsker af benytte dig af flaskegas. Du finder dem let på nettet. Hvis du er interesseret, så læs mere om gasflasker her.